Oktober


Visens Venner i Roskilde


Vi fejrer ”Spil Dansk Ugen” med solistviser og fællessange
fra den danske sangskat.


Vsevært:  kommer

Vi serverer en kage til din medbragte kaffe.


Der vil som vanligt være salg af drikkelse fra Tyges bar.


Tilmelding senest 21. okt. 2020 til VVR@visenroskilde.dk 

med navne, hvis I vil sidde sammen


eller på tlf. 2296 9296 mellem kl. 16-18

Entre: Medlemmer 40 kr. - gæster 80 kr.


Alle velkomne. 
Søndag d. 25. oktober 2020 kl. 14:00 - 16:30 

Sted:    Bibliotekssalen på Roskilde Bibliotek

___________________________________________________________________________________________