April


Visens Venner i Roskilde


Viser over temaet:


"Krig - Fred - Kærlighed" 


VVR`s solister er alle på scenen denne gang:


Vi serverer en kage til jeres medbragte kaffe.


Der vil som vanligt være salg af drikkelse fra Tyges bar.


Visevært: Britta Pedersen


Tilmelding senest 1. april 2020 til vvr@visenroskilde.dk

med navne, hvis I vil sidde sammen

eller på tlf. 2296 9296 mellem kl.16-18


Entre: medlemmer 40 kr. - gæster 80 kr. 


Alle er velkomne.

Lørdag d. 5. april 2020   kl. 14:00 - 16:30

Sted:  Bibliotekssalen på Roskilde Bibliotek


___________________________________________________________________________________________