Tidligere bestyrelser


Visens Venner i Roskilde

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Tidligere bestyrelser i VVR  (nogle år mangler jeg har ikke fundet billeder derfra)