Bestyrelse, vedtægter m.v.


Visens Venner i Roskilde

Bestyrelsen i VVR marts 2020

Næstformand

Per Nielsen

tlf. 2121 5035

aogp@kabelmail.dk


Kasserer

Tyge Schmidt- Jensen

tlf. 2463 6960

tygesj@gmail.com

Bestyr.medlem

Britta Pedersen

tlf. 4637 3231

britta_taurus@

hotmail.com

Bestyr.medlem

Jørgen Gybel Jensen

tlf. 4635 8684

gybel.jensen@dlgmail.dk

Vedtægter  for VVR                 Forretningsordenen


VVR Praksis                             Persondataloven
___________________________________________________________________________________________