Oktober


Visens Venner i Roskilde


Birgit Müller er visevært og vil sammen med andre VVR solister

synge nogle af de nyere sange i Højskolesangbogen.

Vi skal selvfølge også have lidt fællessang.
Der vil som vanligt være salg af drikkelse fra Tyges bar.


Tilmelding senest 23. okt. 2019 til VVR@visenroskilde.dk 

med navne, hvis I vil sidde sammen


eller på tlf. 2296 9296 mellem kl. 16-18

Entre: Medlemmer 40 kr. - gæster 80 kr.

Alle velkomne. 
Søndag d. 27. oktober 2019 kl. 14:00 - 16:30 

Sted:  Byens Hus gl. Byrådssalen på Stændertorvet

___________________________________________________________________________________________