Oktober


Visens Venner i Roskilde


Vi fejrer ”Spil Dansk Ugen” med solistviser og fællessange
fra den danske sangskat.


Birgit Müller er Visevært

Vi serverer en kage til din medbragte kaffe.


Der vil som vanligt være salg af drikkelse fra Tyges bar.


Tilmelding senest 23. okt. 2019 til VVR@visenroskilde.dk 

med navne, hvis I vil sidde sammen


eller på tlf. 2296 9296 mellem kl. 16-18

Entre: Medlemmer 40 kr. - gæster 80 kr.


Alle velkomne. 
Søndag d. 27. oktober 2019 kl. 14:00 - 16:30 

Sted:  Byens Hus gl. Byrådssal på Stændertorvet

___________________________________________________________________________________________